MŠ Nezvalovo

Úplata za vzdělávání od 1.9.2023 – MŠ Pohádka

Úplata za vzdělávání od 1.9.2023 – MŠ Pohádka Upozorňujeme rodiče na: – Změnu čísla účtu MŠ Nezvalovo od 01.08.2023– a změnu výše školného na školní rok 2023/2024. Platby nastavte od 15.08.2023

Úplata za vzdělávání od 1.9.2023 – MŠ Mateřídouška

Úplata za vzdělávání od 1.9.2023 – MŠ Mateřídouška Upozorňujeme rodiče na: – Změnu čísla účtu MŠ Nezvalovo od 01.08.2023– a změnu výše školného a stravovného na školní rok 2023/2024. Platby nastavte od 15.08.2023