MŠ Nezvalovo

CO DĚTI POTŘEBUJÍ ?

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy?

  Převlečení pro pobyt na zahradě,

  převlečení pro pobyt v mateřské škole,

  papuče,

  pyžamo.

 

Důležité: všechny věci dětem podepište, aby se zamezilo výměnám.

Vše ostatní vám upřesní paní učitelka z Vaší třídy. Požadavky se budou mírně lišit v závislosti na věku dětí a na aktuálním čase.

Desatero pro rodiče
před nástupem dítěte do mateřské školy​

1. MLUVTE S DÍTĚTEM O TOM, CO SE VE ŠKOLCE DĚLÁ A JAKÉ TO TAM JE.

Povídejte si s dítětem, které už do školky chodí, můžete si vzít k povídání obrázkovou knížku. Vyhněte se negativním popisům.

2. ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ

Při odchodu např. do obchodu, kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Vyplížit se tajně z domu není správné.

3. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI ZVLÁŠTĚ V HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ A JÍDLE

Věřte, že se dítě bude cítit mnohem lépe, když se bude umět obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEGHO PŘÍPADNÝM OBVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Pokud má dítě chodit do školky rádo, nikdy školkou nevyhrožujte.

5. POKUD BUDE DÍTĚ PLAKAT, BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. DEJTE DÍTĚTI S SEBOU NĚCO DŮVĚRNÉHO

(Plyšáka, hračku, šátek….)

7. PLŇTE SVÉ SLIBY

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. PLATÍ, ŽE ZBAVIT SE SVÉ ÚZKOSTI ZNAMENÁ ZBAVIT DÍTĚ JEHO ÚZKOSTI

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy, protože děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud to nezvládnete vy, měli byste přehodnotit nástup dítěte do školky.

9. ZA POBYT VE ŠKOLCE NESLIBUJTE DÍTĚTI ODM2NY PŘEDEM

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, ale přidá se i strach z toho, že selže a nedostane odměnu. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhl bez problémů tak především děti chvalte, jděte třeba na zákusek, nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny nejsou vhodnou motivací, dítě pak může vyžadovat hračku každý den.

10. PROMLUVTE SI S UČITELKOU O MOŽNOSTECH POSTUPNÉ ADAPTACE DÍTĚTE

S dítětem na začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodinky apod.