Úplata za školské služby

MŠ Mateřídouška

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Úplata za vzdělávání

Úplatu za školské služby budou rodiče zasílat na účet MŠ Nezvalovo nám 856.

úplata: 400 Kč

Platba za stravné

Platbu za stravné budou rodiče poukazovat na účet MŠ Dvorní.

2-6 let – celodenní: 950 Kč

2-6 let – polodenní: 850 Kč

7 let – celodenní: 1200 Kč

7 let – polodenní: 1100 Kč

Vyúčtování přeplatků je zpět 1x ročně (do 30 září) – převodem na účet.

Trvalý příkaz na obě platby prosím naveďte k 15. dni v měsíci, platby vždy musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne předešlého
měsíce.