MŠ Nezvalovo

VODNÍČCI

Charakteristika třídy

Ve třídě Vodníčků se vzdělávají děti ve věku 5 až 7 let.  Zaměřujeme se na individuální přístup k dětem a podle jejich schopností přizpůsobujeme vzdělávací nabídku. Rozvíjíme pochopení a respektování třídních pravidel, vzájemnou spolupráci (s kamarády i s učitelkami), budování důvěry a tolerance. Děti vedeme k rozvoji komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti, sebeobsluhy a motorických dovedností. Zaměříme se na slabé stránky předškolních dovedností, které budeme procvičovat, tak aby se dítě rozvíjelo „nenásilně“ a bylo připravené k nástupu do základní školy, ale také na silné stránky dětí, abychom podpořili jejich zdravé sebevědomí.

Hlavní záměr

  Připravovat děti na povinnou školní docházku,

  postupná adaptace nových dětí na kolektiv a na nové prostředí mateřské školy (stmelování kolektivu),

  celoročně vnímat a pozorovat přírodu kolem nás – vnímat změny v každém ročním období (environmentální vzdělávání),

  prevence sociálně patologických jevů, dbát o zdraví dětí, upevňovat zdravý životní styl, posilovat zdravé návyky,

  vést děti k dodržování společenského chování,

  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

Kdo se o nás stará?

Jarmila Adamcová

učitelka

Vodníčci

Mgr. Markéta Klubalová

zástupkyně ředitele

Vodníčci

Lucie Niedobová

učitelka

Vodníčci

Jak to u nás vypadá

The gallery was not found!

Akce třídy