VODNÍČCI

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2022/2023 je v naší třídě zapsáno 25 dětí, z toho 14 chlapců a 11 děvčat ve věkovém rozpětí  5 až 7 let. Máme 4 děti s odloženou školní docházkou a 21 dětí předškolního věku. Všechny děti jsou přijaty na celodenní docházku.

Hlavní záměr

  Připravovat děti na povinnou školní docházku,

  postupná adaptace nových dětí na kolektiv a na nové prostředí mateřské školy (stmelování kolektivu),

  celoročně vnímat a pozorovat přírodu kolem nás – vnímat změny v každém ročním období (environmentální vzdělávání),

  prevence sociálně patologických jevů, dbát o zdraví dětí, upevňovat zdravý životní styl, posilovat zdravé návyky,

  vést děti k dodržování společenského chování,

  rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

Kdo se o nás stará?

Jarmila Adamcová

učitelka

Mgr. Markéta Klubalová

zástupkyně ředitele

Jak to u nás vypadá

Akce třídy