Vodníčci

Vodníčci

Charakteristika třídy:

Ve školním roce 2021/2022 je v naší třídě zapsáno 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat ve věkovém rozpětí 4 až 6 let. Máme 5 děti s odloženou školní docházkou a 20 dětí předškolního věku. Všechny děti jsou přijaty na celodenní docházku.

Hlavní záměr:

 • připravovat děti na povinnou školní docházku
 • postupná adaptace nových dětí na kolektiv a na nové prostředí mateřské školy (stmelování kolektivu)
 • celoročně vnímat a pozorovat přírodu kolem nás – vnímat změny v každém ročním období (environmentální vzdělávání)
 • prevence sociálně patologických jevů, dbát o zdraví dětí, upevňovat zdravý životní styl, posilovat zdravé návyky
 • vést děti k dodržování společenského chování
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti

  O naši třídu se starají paní učitelky:

  Jarmila Adamcová
  Mgr. Markéta Klubalová (statutární zástupkyně)

  Jak to u nás vypadá

  Akce třídy:

  AkceDatumPoznámky