MŠ Nezvalovo

ŠÍPKY

Charakteristika třídy

Ve třídě Šípků jsou děti ve věku 4 až 6 let. Hlavním cílem v letošním školním roce bude všestranný rozvoj osobnosti dětí –  postupná adaptace ( na prostředí, kamarády a paní učitelky), pochopení a respektování třídních pravidel, vzájemná spolupráce (s kamarády i s učitelkami), budování důvěry a tolerance, rozvoj komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti,  sebeobsluhy a motorických dovedností jak v oblasti jemné tak i hrubé motoriky. Důležitý je individuální přístup ke každému dítěti a podle toho s ním nadále pracovat. Snažit se být dětem průvodcem, společníkem a kamarádem po jejich cestě životem, ne vůdcem.

Hlavní záměr

  Vytvářet elementární povědomí o světě a o životě ve všech jeho formách,

  rozvíjet zdravé životní návyky a postoje (sebeobsluha, hygiena, zdravý životní styl),

  vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé),

  rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb,

  rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích,

  podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu,

  systematicky rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení.

Kdo se o nás stará?

Lenka Baturná

učitelka

Šípky

Bc. Jana Tkáčová

učitelka

Šípky

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!