Šípky

Šípky

Charakteristika třídy:

Ve  třídě Šípků je zapsáno 23 dětí, věkové složení 4 až 7 let, jedno dítě má odloženou školní docházku.  Jedná se o třídu heterogenní. Děti povedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemné spolupráci. Budeme navazovat kamarádské vztahy a upevňovat skupinovou spolupráci. Nastavíme si jasná pravidla, která budeme společně dodržovat. Snažíme se u dětí rozvíjet schopnosti individuálně ve všech oblastech, dle jejich možností. Připravujeme děti postupně na vstup do 1. třídy.

Hlavní záměr:

  • Nastavit si pravidla třídy a společně je dodržovat
  • Vést děti ke zdravému životnímu stylu
  • Připravit školáky na plynulý vstup do ZŠ, zaměřovat se na individuální a skupinové vzdělávání

O naši třídu se starají paní učitelky:

Lenka Baturná
Bc.Jana Tkáčová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky