Kašpárci

Kašpárci

Charakteristika třídy:

Třída Kašpárků je věkově heterogenní, na školní rok 2021/2022 je do ní zapsáno 19 dětí ve věku od 2 do 5 let, z toho 9 dívek a 10 chlapců. Ve třídě vytváříme pohodovou a klidnou atmosféru. Podporujeme vzájemnou spolupráci, kamarádství, ale i individualitu a samostatnost každého dítěte. Vzhledem k věku dětí se zaměřujeme na jejich postupnou adaptaci.
Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech, upevňujeme jejich postoje a návyky. Zaměříme se na prožitkové učení, rozvoj komunikativních dovedností, důležitý je pro nás i dostatečný pobyt a budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí.
Veškeré činnosti budou uzpůsobeny věkovým rozdílům dětí.

Hlavní záměr:

  • postupná adaptace na prostředí mateřské školy
  • podpora samostatnosti
  • rozvoj schopnosti spolupracovat
  • probouzet v dětech pozitivní vztah k životnímu prostředí

O naši třídu se strají paní učitelky:

Bc. Petra Ivanová
Bc. Jana Vašutová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky