KAŠPÁRCI

Charakteristika třídy

Třída Kašpárků je věkově heterogenní, na školní rok 2021/2022 je do ní zapsáno 19 dětí ve věku od 2 do 5 let, z toho 9 dívek a 10 chlapců. Ve třídě vytváříme pohodovou a klidnou atmosféru. Podporujeme vzájemnou spolupráci, kamarádství, ale i individualitu a samostatnost každého dítěte. Vzhledem k věku dětí se zaměřujeme na jejich postupnou adaptaci.
Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech, upevňujeme jejich postoje a návyky. Zaměříme se na prožitkové učení, rozvoj komunikativních dovedností, důležitý je pro nás i dostatečný pobyt a budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí.
Veškeré činnosti budou uzpůsobeny věkovým rozdílům dětí.

Hlavní záměr

  Postupná adaptace na prostředí mateřské školy,

  podpora samostatnosti,

  rozvoj schopnosti spolupracovat,

  probouzet v dětech pozitivní vztah k životnímu prostředí.

Kdo se o nás stará?

Bc. Nikol Karbowiaková

učitelka

Sára Sládková, DiS.

učitelka

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!