Zaměstnanci

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců MŠ Pohádka ve školním roce 2021/2022:

Pedagogické zaměstnankyně:

Mgr. Markéta Klubalová

Jarmila Adamcová

Bc. Petra Ivanová

Bc. Jana Vašutová

Bc. Ing. Eva Vasilová

Dominika Dudíková

Bc. Eva Blahovcová

Markéta Nyklová 

Správní zaměstnankyně:

Renata Švigárová

Taťána Opiolová

Zaměstnankyně kuchyně

Zuzana Novická

Zdeňka Kadlčáková

Kateřina Hašková – provozní školní jídelny