PAMPELIŠKY

Charakteristika třídy

Třída Pampelišky se skládá z dětí ve věkovém složení 2 – 4 roky. Z minulého roku zde zůstává pouze 7 dětí, ostatní děti jsou nově příchozí ze třídy Jeřabinek či do mateřské školy teprve nově nastupují. Z toho důvodu volíme jako hlavní záměr snadnou adaptaci na prostředí MŠ, podporu kamarádských vztahů mezi dětmi. Dále se zaměříme na rozvoj samostatnosti dětí v oblasti sebeobsluhy, hygieny a slušného chování.

Hlavní záměr

  Plynulá a snadná adaptace nových dětí,

  rozvoj kamarádských vztahů mezi dětmi (přijmutí nových dětí do kolektivu),

  samostatnost (sebeobsluha, hygiena),

  spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky dětí.

Kdo se o nás stará?

Bc. Jana Tkáčová

učitelka

Mgr. Denisa Dudová

učitelka

Jak to u nás vypadá

Akce třídy