MŠ Nezvalovo

PAMPELIŠKY

Charakteristika třídy

Třída Pampelišky se skládá z dětí ve věkovém složení 3 – 5 let. Z loňského školního roku přechází část dětí z nejmladší třídy Jeřabinek – 8 dětí. Ve třídě převládá skupinka chlapců – 13 chlapců, 10 děvčátek. S dětmi budeme pracovat podle IB, zvolených témat a rozvíjet všechny oblasti. Dbát budeme především na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti, rozvíjet a iniciovat hru dětí, upevňovat kamarádské vztahy a snažit se vytvořit dětem příjemnou a pohodovou atmosféru ve třídě.

Hlavní záměr

  Úspěšné zvládnutí adaptačního období, pravidla ve třídě, rituály,

  vytváření pocitu bezpečí ve třídě, příjemné klima třídy – pohoda,

  hra a rozvíjení volné hry dětí a s dětmi, prožitkové učení,

  rozvoj řeči a řečových dovedností ve všech aktivitách a činnostech,

  podporování dětí a rozvíjení v oblasti pohybové výchovy,

  rozvíjení kamarádských vztahů – navazování přátelství,

  rozvíjení samostatnosti ve všech oblastech – hygiena, stolování, převlékání,

  dobrá spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky dětí – „vtáhnutí“ do dění ve třídě prostřednictvím úkolů a společných akcí.

Kdo se o nás stará?

Alena Ciprichová

asistent pedagoga

Pampelišky

Natálie Gojová, DiS.

učitelka

Pampelišky

Simona Hochvaldová

učitelka

Pampelišky

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!