MŠ Nezvalovo

Úplata za vzdělávání od 1.9.2023 – MŠ Pohádka

Upozorňujeme rodiče na:

– Změnu čísla účtu MŠ Nezvalovo od 01.08.2023
– a změnu výše školného na školní rok 2023/2024.

Platby nastavte od 15.08.2023