Den v mateřské škole

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

06:00 - 09:00
 • tvořivé činnosti a hry dětí
 • tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity
 • esteticko-výchovné činnosti
 • komunikace s dětmi i s učitelkou
 • realizace plánovaných řízených činností
 • tvůrčí realizace nápadů dětí
 • každodenní „ rituály“, ranní kruh
 • individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti
09:00
 • svačinka
09:30
 • pokračování či dokončení činností
 • hodnocení a vyprávění o ranním programu
 • co se nám v ranním programu líbilo, co bychom si chtěli zopakovat
 • návrhy dětí na činnosti a hry na následující den
09:40 - 11:40
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 - 14:00
 • hygiena, oběd, literární chvilky, odpolední odpočinek
14:00 - 16:30
 • hygiena, svačinka, tvořivé činnosti a komunikace, individuální činnosti.
 

Režim je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední spánek /odpočinek/. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, zajímavým činnostem a konkrétním podmínkám na třídě.