MŠ Nezvalovo

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ranní scházení

Od 6:00 se děti celé školy scházejí v jedné třídě, od 6:30 ve dvou třídách. V době od 7:00 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti jsou přiváděny do 8:15, výjimečně po domluvě s rodiči později, ale tak aby nenarušily výchovnou a vzdělávací činnost.

Po příchodu do třídy se děti přivítají s paní učitelkou a ostatními dětmi.

Dětem při nástupu do mateřské školy dělá největší problémy odloučení od rodičů, prosazení se v kolektivu dětí, dodržování pravidel, režimu, někdy nesamostatnost při sebeobsluze. Doporučujeme využít adaptační plán, který stanoví předem postupné prodlužování pobytu dítěte ve školce.

Pedagogové pomáhají přicházejícím dětem vybrat hračku, případně nabídnout činnost. Následují spontánní hry dětí.

Ranní svačina

Na všech třídách je zajištěn od ranních hodin pitný režim. Dopolední svačina probíhá od 8:40 do 9:00, starší děti si mohou sami nalévat pití.

Komunitní kruh

Před a po řízených činnostech je zařazován komunitní kruh, ve kterém si děti popovídají o ranních hrách, domluví se na dalších činnostech dle nabídky. Po ukončení činností hodnotí, popisují své pocity za pomoci hravé kostky, vedeme děti k aktivitě, rozvíjení jazykových schopností.

Řízená činnost

Pedagogové rozvíjejí s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti. Připravují vzdělávací nabídku pro prožitkové a situační učení. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Průběžně pedagogové řídí individuální činnosti spojené s pozorováním a diagnostikou dětí. Na jejich základě pak dětem, které vyžadují podporu, je zpracován plán pedagogické podpory, případně individuální vzdělávací plán. Pravidelná každodenní pohybová chvilka je zaměřena na správné držení těla, pohybové hry a relaxaci.

Třídy střídavě využívají herny tříd Vodníčků a Zvonečků s Interaktivní tabulí.

Pobyt venku

Přizpůsobujeme počasí a rozptylovým podmínkám, většinou probíhá v době od 9:30 do 11:30.  Probíhá každodenně, vyjma nepříznivých podmínek (silný vítr, silný mráz, silný déšť, špatné ovzduší), v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s pohybovou aktivitou.

Oběd

Od 11:40 je vydáván oběd. Děti pomáhají při přípravě stolování. Starší děti si samostatně připravují misky se salátem, nalévají nápoje, jedí příborem. Děti do jídla nenutíme, jídlo nabízíme, děti mají možnost si zvolit velikost porce.

Odpolední odpočinek

Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku, starší děti k relaxaci. V této době dětem čteme pohádky, pouštíme relaxační hudbu. Děti, které se probudí dříve, odcházejí do třídy, kde mají možnost rozvíjet klidné hry u stolečků.

Od 13:00 zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí.  Aktivity se pravidelně střídají dle vyvěšeného rozvrhu – rodiče jsou o konání aktivit informováni prostřednictvím emailu.

Odpolední svačina

Od 14:15 do 14:40 je připravená odpolední svačina, která probíhá průběžně a děti se sami obsluhují.

Odpolední činnosti

Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů. Ostatní děti si hrají dle vlastní volby nebo společně s pedagogem dokončují individuální či zájmové činnosti. V kmenových třídách děti zůstávají většinou do 15:30 – 16:00.

Děti, které jsou ve školce i po 16 hodině se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná:
v MŠ Pohádka do 16:30,
v MŠ Mateřídouška do 17:00.

Za příznivého počasí (květen, červen, září + letní prázdninový provoz) předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.