Jeřabinky

JEŘABINKY

Charakteristika třídy:

Ve třídě Jeřabinek je zapsáno 12 dětí ve věku do 3 let – z toho 6 chlapců a 6 dívek. Hlavním cílem je úspěšná adaptace dětí na nové prostředí, seznámení se s nejbližším okolím v rámci MŠ, seznámení se se zaměstnanci školy, úspěšně zvládnout přechody mezi aktivitami a činnostmi, naučit se respektovat a chápat pravidla soužití ve skupině dětí, tolerovat druhého, rozvíjet a obohacovat hru.

Hlavní záměr:

  • Cílem naší práce s dětmi je plná a pohodová adaptace
  • Zařazení do kolektivu dětí, rozvíjet a obohacovat hru
  • Učit se respektovat druhého, včetně dospělého
  • Chápat jednoduchá pravidla třídy
  • Rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu
  • Seznamovat se s běžným životem a děním okolo sebe
  • Dále pak komunikace s rodiči, zapojení do dění ve třídě a sdílení prožitého

O naši třídu se starají paní učitelky:

Simona Hochvaldová
Eva Dluhošová (chůva)

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

AkceDatumPoznámky
Kozí farma14.4.2022