MŠ Nezvalovo

JEŘABINKY

Charakteristika třídy

Ve třídě Jeřabinek je zapsáno maximálně 14 dětí ve věku do tří let. Hlavním cílem je úspěšná adaptace dětí na nové prostředí, přijetí sebe sama a kamaráda, seznámení se s nejbližším okolím MŠ, seznámení se se zaměstnanci školy, úspěšně zvládnout přechody mezi aktivitami a činnostmi, naučit se respektovat a chápat pravidla soužití ve skupině dětí, tolerovat druhého, rozvíjet a obohacovat hru, hrát si především, rozvíjet se po všech stránkách.

Hlavní záměr

  Cílem naší práce s dětmi je plná a pohodová adaptace,

  zařazení dítěte do kolektivu, rozvíjet a obohacovat hru,

  učit se respektovat druhého, včetně dospělého, navazovat první přátelství,

  chápat jednoduchá pravidla třídy, hrát si a učit se prožitkem ( teď a tady),

  rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu,

  seznamovat se s běžným životem a děním okolo sebe.

Kdo se o nás stará?

Bc. Marika Vighová

učitelka

Jeřabinky

Eva Dluhošová

školní asistent

Jeřabinky

Vendula Barošová

učitelka

Zvonečky

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!