MŠ Nezvalovo

Stravné

MŠ Mateřídouška

Informace k platbě za stravné najdete na stránce:
Nedotovaná strava

Vážení rodiče,

Od 1.11.2022 dochází ke změně v účtování stravy

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti

Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla, které činí 79,-kč za jeden oběd a připočítají se k základní ceně za jídlo.

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dítě 3-6 let
Dítě 7 let

43,- kč za jídlo
79,- kč věcná a mzdová režie
122,- kč plná cena nedotované stravy / 1 den

55,- kč za jídlo
79,- kč věcná a mzdová režie
134,- kč plná cena nedotované stravy / 1 den

Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti !!!!!!!!

Účinnost od 01.11.2022