Stravné

MŠ Mateřídouška

OZNÁMENÍ !!

S účinností od 1.1.2022 dochází k úpravě ceny finančního limitu na stravné pro děti
takto:

celodenní stravné : 43,–Kč/den
polodenní stravné : 34,–Kč/den

celodenní stravné OŠD: 55,–Kč/den
polodenní stravné OŠD: 45,–Kč/den

Stávající trvalé příkazy je nutné upravit na částku:

950,-Kč/měsíc/celodenní 6-letý
850,-Kč/měsíc/polodenní 6-letý

1200,-Kč/měsíc/celodenní 7-letý
1100,-Kč/měsíc
/polodenní 7-letý

k 01.11.2022

Nedotovaná strava

Vážení rodiče,

Od 1.11.2022 dochází ke změně v účtování stravy

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti

Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla, které činí 79,-kč za jeden oběd a připočítají se k základní ceně za jídlo.

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dítě 3-6 let
Dítě 7 let

43,- kč za jídlo
79,- kč věcná a mzdová režie
122,- kč plná cena nedotované stravy / 1 den

55,- kč za jídlo
79,- kč věcná a mzdová režie
134,- kč plná cena nedotované stravy / 1 den

Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti !!!!!!!!

Účinnost od 01.11.2022