MŠ Nezvalovo

SEDMIKRÁSKY

Charakteristika třídy

Ve věkově heterogenní třídě Sedmikrásky jsou děti od 3 do 5 let. Jsou zde zapsány dvě děti ukrajinské národnosti.

Vzhledem k věku dětí se zaměříme především na podporu v rozvoji jejich samostatnosti a sebeobsluhy. Ve spolupráci se zákonnými zástupci umožníme dětem postupnou a klidnou adaptaci do prostředí mateřské školy a jejich začlenění do kolektivu. Budeme podporovat rozvoj komunikačních dovedností dětí a rozšiřování jejich slovní zásoby. Taktéž bude cílem učitelek zlepšovat jemnou a hrubou motoriku dětí.

Hlavní záměr

  Postupná a klidná adaptace nově příchozích dětí do MŠ ve spolupráci se zákonnými zástupci,

  podpora samostatnosti a sebeobsluhy,

  respektování individuality všech dětí,

  rozvíjení jemné a hrubé motoriky dětí,

  zdokonalení komunikačních dovedností dětí.

Kdo se o nás stará?

Bc. Lucie Jelínková

učitelka

Sedmikrásky

Klára Tobolová

učitelka

Sedmikrásky

Mgr. Zuzana Polachová

učitelka

Sedmikrásky

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!