Zvonečky

Zvonečky

Charakteristika třídy:

V této třídě je zapsáno 24 dětí, věkové složení 3 až 7 let, jedno dítě má odloženou školní docházku.  Jedná se o třídu heterogenní. Děti budou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemné spolupráci. Ve třídě vytváříme přátelskou a uvolněnou atmosféru, založenou na vzájemné důvěře a porozumění. Většinu činností se snažíme přenášet ven, do přirozeného prostředí a vše dětem ukazovat názorně. U dětí se zaměřujeme na správnou výslovnost, samostatné a smysluplné vyjadřování. Snažíme se u dětí rozvíjet schopnosti individuálně ve všech oblastech, dle jejich možností. Připravujeme je na plynulý vstup do základního vzdělávání. Tato třída je v odpoledních hodinách přizpůsobena svým programem dětem s menší potřebou spánku.

Hlavní záměr:

  • Děti povedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, ke vzájemné spolupráci a toleranci
  • Vytváření pohodové atmosféry a kamarádských vztahů
  • Děti podpoříme k samostatnému řešení životních situací
  • Zaměříme se na zdokonalování motoriky (jemné i hrubé) a aktivnímu pohybu
  • Zaměříme na přípravu dětí na vstup do základní školy.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Bc. Radka Kredbová
Bc. Marie Čížková
Bc. Zuzana Diváková
Kristýna Tichá – asistentka pedagoga

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky