MŠ Nezvalovo

Úplata za školské služby

MŠ Pohádka

od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

Úplatu za vzdělávání budou rodiče zasílat na účet MŠ Nezvalovo nám 856 společně se stravným.

Úplata za vzdělávání

úplata: 450 Kč

Platba za stravné (celodenní)

2-5 let: 1130 Kč

6 let – předškolní: 1130 Kč

7 let: 1190 Kč

Vyúčtování přeplatků je zpět 1x ročně (do 30 září) – převodem na účet.

Trvalý příkaz platbě prosím naveďte k 15. dni v měsíci, platby vždy musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne předešlého měsíce.