MŠ Nezvalovo

SKŘÍTCI

Charakteristika třídy

Ve třídě Skřítků se vzdělávají děti ve věku 2,5 – 5 let. Hlavním cílem třídy je zaměření na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků. V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla, která se budou týkat vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok. Pravidla třídy budou výtvarně zpracována a umístěná ve třídě k okamžitému zrakovému vnímání dětí. Při činnostech budeme využívat nejvíce skupinových forem. Individuální a frontální formy budeme využívat dle případné situace. Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje. Děti se budou dělit do skupin motivací (písničkou, básničkou, hádankou…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

Hlavní záměr

  Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči svému okolí, ostatním lidem, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a tradicím,

  uvědomění si nutnosti ochrany přírodního prostředí, chápání a vnímání svého chování i chování okolí,

  vytvoření vztahu k přírodě, vidění krásy a změn průběhu celého roku,

  respektování potřeb dítěte, umožnění zkoumání a objevování,

  zajištění bezpečí dětí po stránce fyzické i duševní.

Kdo se o nás stará?

Lucia Beschlová Bednárová

učitelka

Skřítci

Šárka Pernicová

učitelka

Skřítci

Jak to u nás vypadá

The gallery was not found!

Akce třídy