Skřítci

Skřítci

Charakteristika třídy:

Homogenní třída s převahou chlapců. Vzhledem k věku dětí je prvořadým úkolem navázat citové pouto s dospělými, získat si důvěru a radost z pobytu v MŠ. Věnujeme se hlavně hrám, hudebnímu a pohybovému projevu, tj. zpěv, tanec, námětová cvičení. Rozvíjíme výtvarný projev, zručnost, jemnou a hrubou motoriku. Dbáme na rozvoj řečového projevu a výslovnost prostřednictvím slovních hříček, říkadel, motivačních cvičení. Důležité je vytváření pozitivních vazeb ke svým vrstevníkům. Intenzivně se věnujeme tomu, aby byly děti samostatné v sebeobsluze a hygienických návycích. Pokud počasí dovolí, trávíme čas pobytem na ŠZ. Děti se rozvíjejí nejen pohybově, ale i citově a rozumově. Naše preference je poskytovat dětem to nejlepší, co zaručí komplexní rozvoj jejich osobnosti.

Hlavní záměr:

  • Adaptace dětí na nové prostředí.
  • Vytvořit krásné, láskyplné prostředí plné citů, porozumění nejen pro děti, ale i jejich rodinu.
  • Socializace dětí, začlenění do skupiny.
  • Uspokojování potřeb dítěte, rozvíjení jeho osobnosti.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Hana Stanovská
Bc. Eva Blahovcová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky