Dráčci

Dráčci

Charakteristika třídy:

Ve třídě Dráčků je zapsáno 23 dětí ve věku 2,5 – 5 let.

Vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu a je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 2,5 – 5 let. Třídní vzdělávací plán je motivován pohádkovými postavami „Mimoni“ z téže pohádky a je rozpracován na jednotlivé integrované bloky, které se zaměřují na jednotlivá roční období. K nim se budou po sléze vztahovat jednotlivá týdenní témata určená k výchově a vzdělávání dětí.

Hlavní záměr:

  • Osvojování poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí.
  • Rozvoj samostatnosti ve všech oblastech vývoje.
  • Prohlubování a rozvíjení v dětech nabyté znalosti a dovednost zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických pravidel.
  • Získávání bezpečných životních návyků a postojů, osvojení a zachování pravidel bezpečného chování.
  • Rozvíjení komunikativních verbálních i neverbálních dovedností.
  • Rozvíjení pohybových schopností a zpěvu.
  • Osvojení si elementárních poznatků o živé a neživé přírodě.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Ing. Bc. Eva Vasilová
Dominika Dudíková

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky