MŠ Nezvalovo

DRÁČCI

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2023/2024 budou třídu dráčků navštěvovat děti ve věku 4 až 6 let.
Tento školní rok bude především zaměřen na přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy. Budeme děti podporovat v kreativitě, všeobecných znalostech, v hudebních a rytmických činnostech spolu s bohatými pohybovými aktivitami, které budou doprovázet i relaxační činnosti. Snahou bude také čas trávit nejen na školní zahradě MŠ, ale více i v okolí formou procházek. Zaměříme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, dodržování pravidel a bezpečnosti, udržovat třídu v klidném a harmonickém klimatu. Ve třídě Dráčků budeme spolupracovat jako team, podporovat se vzájemně, respektovat individualitu dětí a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

Hlavní záměr

  Osvojování poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí,

  rozvoj samostatnosti ve všech oblastech vývoje,

  prohlubování a rozvíjení v dětech nabyté znalosti a dovednost zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických pravidel,

  získávání bezpečných životních návyků a postojů, osvojení a zachování pravidel bezpečného chování,

  rozvíjení komunikativních verbálních i neverbálních dovedností,

  rozvíjení pohybových schopností a zpěvu,

  osvojení si elementárních poznatků o živé a neživé přírodě.

Kdo se o nás stará?

Dominika Dudíková

učitelka

Dráčci

Bc. Ing. Eva Vasilová

učitelka

Dráčci

Jak to u nás vypadá

The gallery was not found!

Akce třídy