Projekty a granty

Projekty a granty

2019/2020
Statutární město Ostrava
„Tvoříme, hrajeme si a zkoumáme – I. 50.000,-Kč
Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
„Ekohrátky se zvířátky“ a „Malý kutil opravář“50.000,- Kč
MŠMT a ESFZvýšení kvality předškolního vzdělávání Šablony II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/009585 –
vyčerpáno k 30. 9. 2020
767.234,-Kč
2020/2021
MŠMT a ESFZvýšení kvality předškolního vzdělávání Šablony III.
Období 1. 11. 2020 – 31. 10.2022
450.394,- Kč

Celé česko čte dětem

Obě mateřské školy se v letošním školním roce 2019/2020 zapojily do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“, podporujeme u dětí mluvené slovo, rozvíjíme slovní zásobu a podporujeme u dětí správnou výslovnost.