MŠ Nezvalovo

MŠ Pohádka – aktualizace stravného

Informace stravovacího provozu:

Vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin, jsme nuceni od 1. 11. 2022 zvýšit ceny stravného. U  dětí ve věkové kategorii 3 – 6 let  na  51,- Kč za den a  u dětí ve věkové kategorii 7 let na 54 ,-Kč za den.

Prosím, upravte podle toho své zálohy od měsíce října  2022.
Úhrada stravného a školného  celkem Kč 1530,- pro děti 3-6 let , pro děti 7 let 1190,-