Home

MŠ Pohádka

Nezvalovo náměstí 856,
708 00 Ostrava - Poruba

MŠ MATEŘÍDOUŠKA

Náměstí Boženy Němcové 664,
708 00 Ostrava - Poruba

- Oznámení -

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vláda omezuje provoz mateřských škol s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021.

Kontakt na ředitelku Bc. Radka Kredbová – 775 560 526.

Pro rodiče dětí vybraných profesí určil KÚ MSK náhradní Mateřskou školu, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace,

ředitelka: Mgr. Adéla Mikesková, tel. 775 560 535.

Na webových stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m si rodiče mohou stáhnout žádost o ošetřovné, vyplnit a odeslat. Škola nic nepotvrzuje.

Strava bude všem strávníkům automaticky odhlášena.

Úplatu za školní vzdělávání poměrně snížíme s ohledem na počet dnů omezeného provozu – vše vám bude vráceno v přeplatcích.

                                                 Přejeme vám všem pevné zdraví             V Ostravě dne 27. 2. 2021

Veškeré informace k aktuální situaci způsobené pandemií Koronaviru týkající se naší MŠ naleznete v sekci pro rodiče na stránce http://msnezvalovo.cz/koronavirus/

- Akce Pohádka -

Nebyla nalezena žádná událost!

- Akce Mateřídouška -

Nebyla nalezena žádná událost!