Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

MŠ Pohádka
  • výše úplaty: 450 Kč
  • číslo účtu: 35 – 164 935 2339/0800
  • var. symbol: 100
  • zpráva pro příjemce: "jméno dítěte"
MŠ Mateřídouška
  • výše úplaty: 450 Kč
  • číslo účtu: 35 – 164 935 2339/0800
  • var. symbol: 200
  • zpráva pro příjemce: "jméno dítěte"

Trvalý příkaz stanovte, prosím, nejpozději k 20. dni v měsíci!