Stravné – Mateřídouška

Stravné

MŠ MATEŘÍDOUŠKA

OZNÁMENÍ !!

S účinností od 1.1.2021 dochází k úpravě ceny finančního limitu na stravné pro děti
takto:

celodenní stravné : 38,–Kč/den
polodenní stravné : 30,–Kč/den

celodenní stravné OŠD: 46,–Kč/den
polodenní stravné OŠD: 37,–Kč/den

Stávající trvalé příkazy je nutné upravit na částku:

850,-Kč/měsíc/celoden 6-letý
1040,-Kč/měsíc/celoden 7-letý 
k 15.12.2020

STRAVNÉ
DO 6 LET
OŠD - děti které ve školním roce /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let

dopolední svačinka 8,- Kč
oběd 22,- Kč
odpolední svačinka 8,- Kč 

celodenní stravné 38,- Kč
polodenní stravné 30,- Kč

dopolední svačinka 9,- Kč
oběd 28,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč

celodenní stravné 46,- Kč
polodenní stravné 37,- Kč

ZÁLOHA NA MĚSÍC

Celodenní pobyt 850,- Kč
Polodenní pobyt 750,- Kč
Celodenní pobyt – 7-leté děti 1040,- Kč
Polodenní pobyt – 7-leté děti 940,- Kč

Záloha na stravné se platí vždy měsíc dopředu-zálohově, převodem z účtu:

Číslo účtu : 256223769/0300
Variabilní symbol: datum narození ve form. DDMMRRRR 
Specifický symbol: 7120

Vyúčtování přeplatků je zpětně 1 x ročně do 30.9. – převodem na účet.

ŠJ V Zahradách 2148, Ostrava Poruba,
odloučené pracoviště
Vedoucí školní jídelny: p.Poláčková Mária

Tel. 59 691 25 48