Stravné – Mateřídouška

Stravné

MŠ MATEŘÍDOUŠKA

OZNÁMENÍ !!

S účinností od 1.9.2020 dochází k úpravě ceny finančního limitu na stravné pro děti
takto:

celodenní stravné : 35,–Kč/den
polodenní stravné :28,–Kč/den

celodenní stravné OŠD: 43,–Kč/den
polodenní stravné OŠD: 35,–Kč/den

Stávající trvalé příkazy je nutné upravit na částku:

800,-Kč/měsíc/celoden 6-letý
990,-Kč/měsíc/celoden 7-letý 
k 15.8.2020

STRAVNÉ
DO 6 LET
OŠD - děti které ve školním roce /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let

dopolední svačinka 7,- Kč
oběd 21,- Kč
odpolední svačinka 7,- Kč 

celodenní stravné 35,- Kč
polodenní stravné 28,- Kč

dopolední svačinka 8,- Kč
oběd 27,- Kč
odpolední svačinka 8,- Kč

celodenní stravné 43,- Kč
polodenní stravné 35,- Kč

ZÁLOHA NA MĚSÍC

Celodenní pobyt 800,- Kč
Polodenní pobyt 700,- Kč
Celodenní pobyt – 7-leté děti 990,- Kč
Polodenní pobyt – 7-leté děti 890,- Kč

Záloha na stravné se platí vždy měsíc dopředu-zálohově, převodem z účtu:

Číslo účtu : 256223769/0300
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Specifický symbol: 7120

Vyúčtování přeplatků je zpětně 1 x ročně do 30.9. – převodem na účet.

ŠJ V Zahradách 2148, Ostrava Poruba,
odloučené pracoviště
Vedoucí školní jídelny: p.Poláčková Mária

Tel. 59 691 25 48