Stravné – Mateřídouška

Stravné

MŠ MATEŘÍDOUŠKA

OZNÁMENÍ !!

S účinností od 1.1.2022 dochází k úpravě ceny finančního limitu na stravné pro děti
takto:

celodenní stravné : 41,–Kč/den
polodenní stravné : 32,–Kč/den

celodenní stravné OŠD: 50,–Kč/den
polodenní stravné OŠD: 40,–Kč/den

Stávající trvalé příkazy je nutné upravit na částku:

900,-Kč/měsíc/celoden 6-letý
1100,-Kč/měsíc/celoden 7-letý 
k 15.12.2021

STRAVNÉ
DO 6 LET
OŠD - děti které ve školním roce /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let

dopolední svačinka 9,- Kč
oběd 23,- Kč
odpolední svačinka 9,- Kč 

celodenní stravné 41,- Kč
polodenní stravné 32,- Kč

dopolední svačinka 10,- Kč
oběd 30,- Kč
odpolední svačinka 10,- Kč

celodenní stravné 50,- Kč
polodenní stravné 40,- Kč

ZÁLOHA NA MĚSÍC

Celodenní pobyt 900,- Kč
Polodenní pobyt 800,- Kč
Celodenní pobyt – 7-leté děti 1100,- Kč
Polodenní pobyt – 7-leté děti 1000,- Kč

Záloha na stravné se platí vždy měsíc dopředu-zálohově, převodem z účtu:

Číslo účtu : 256223769/0300
Variabilní symbol: datum narození ve form. DDMMRRRR 
Specifický symbol: 7120

Vyúčtování přeplatků je zpětně 1 x ročně do 30.9. – převodem na účet.

ŠJ V Zahradách 2148, Ostrava Poruba,
odloučené pracoviště
Vedoucí školní jídelny: p.Poláčková Mária

Tel. 59 691 25 48

Nedotovaná strava

Vážení rodiče,

Od 1.1.2022 dochází ke změně v účtování stravy

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě nárok odebírat školní stravování v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti

Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla, které činí 76,-kč za jeden oběd a připočítají se k základní ceně za jídlo.

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

DO 6 LET
OŠD - děti které ve školním roce /tj.od 1.9. do 31.8./ dovrší 7 let

41,- kč za jídlo
76,- kč věcná a mzdová režie
117,- kč plná cena nedotované stravy

50,- kč za jídlo
76,- kč věcná a mzdová režie
126,- kč plná cena nedotované stravy

Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti !!!!!!!!


Účinnost od 1.1.2022