Složení výboru, třídní důvěrníciVedení Sdružení rodičů při MŠ Nezvalovo nám. 856, z. s. od školního roku 2016 / 2017:

Předsedkyně : paní Barbora Leštinská
Jednatel: paní Zuzana Lidmilová        
Hospodář: paní Martina Walachová
 

Třídní důvěrníci jednotlivých tříd :

Berušky:          paní Anna Němečková
Cvrčci:             paní Pavla Kopřivová
Koníčci:           paní Pavla Krejčí

Mravenečci:      paní Eva Mapp