Projekty a granty

Projekty a granty

Tvůrčí dílny

Celé česko čte dětem

Obě mateřské školy se v letošním školním roce 2019/2020 zapojily do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“, podporujeme u dětí mluvené slovo, rozvíjíme slovní zásobu a podporujeme u dětí správnou výslovnost.