Platby v MŠ

Ceny stravného platné od 1. 9. 2018

Úplata za vzdělávání 2018 - 2019