Vodníčci

Vodníčci

Třída složena z dětí ve věku 4 až 7 let. Zapsaných je 21 dětí. Tato třída se také zaměřuje na děti s odloženou školní docházkou. Vedeme děti k logickému uvažování, podporujeme v polytechnické výchově a pohybové aktivitě. Vzděláváme děti ve všech oblastech a dbáme na jejich individuální potřeby. Třída se snaží kvalitně a všestranně připravit děti na vstup do 1.třídy základní školy. Dodržujeme stanovená pravidla třídy.

O naši třídu se stará paní učitelka:

Jarmila Adamcová
Mgr. Markéta Klubalová (statutární zástupkyně)

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky
Bruslení29. 01. 20208:45 - 9:45 hod.
Svačina na 8:00 - dřívější příchod do MŠ.
Přírodovědci18. 02. 2020v 9:45 hod.
Nemocnice pro medvídky (medici z lékařské fakulty OU)26. 02. 2020
Přírodovědci24. 03. 2020v 9:45 hod.
Návštěva České televize07. 04. 2020v 9 hod.
Keramika08. 04. 2020v 9:45 hod.
Fitness FRIENDLYKaždé pondělí 09 - 10 hod.