Vodníčci

Vodníčci

Třída složena z dětí ve věku 4 až 7 let. Zapsaných je 21 dětí. Tato třída se také zaměřuje na děti s odloženou školní docházkou. Vedeme děti k logickému uvažování, podporujeme v polytechnické výchově a pohybové aktivitě. Vzděláváme děti ve všech oblastech a dbáme na jejich individuální potřeby. Třída se snaží kvalitně a všestranně připravit děti na vstup do 1.třídy základní školy. Dodržujeme stanovená pravidla třídy.

O naši třídu se stará paní učitelka:

Jarmila Adamcová
Mgr. Markéta Klubalová (statutární zástupkyně)

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky