Kašpárci

Kašpárci

V této třídě je zapsáno 20 dětí ve věku 2 až 3 roky. Zaměřujeme se na adaptaci dětí na mateřskou školu, vštípit základní hygienické návyky, podporujeme v samostatnosti. U dvouletých dětí, které mají uzpůsobený režim dne, nebo vyžadují jiné individuální činnosti, se snažíme jim uzpůsobit i režim v této třídě. Ve třídě vytváříme pohodovou atmosféru a vzájemnou spolupráci. Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi.

O naši třídu se strají paní učitelky:

Bc. Martina Gongolová
Bc. Petra Ivanová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky