Dráčci

Dráčci

V této třídě je zapsáno 20 dětí, věkové složení 4 až 7 let. Dětem s odloženou školní docházkou se věnujeme podle individuálních plánů a pracujeme s nimi dle jejich individuálních potřeb. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemné spolupráci. Společně s dětmi tvoříme, vymýšlíme nové třídní akce, aby byly pro děti zajímavé. Snažíme se u dětí rozvíjet schopností ve všech oblastech, dle jejich individuálních možností. Připravujeme je na vstup do základního vzdělávání.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Daniela Kalmusová
Lucie Onderková

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky
Bruslení29. 01. 20208:45 - 9:45 hod.
Svačina na 8:00 - dřívější příchod do MŠ.
Přírodovědci18. 02. 2020v 9:45 hod.
Nemocnice pro medvídky (medici z lékařské fakulty OU)26. 02. 2020
Keramika 10. 03. 2020v 9:45 hod.
Přírodovědci24. 03. 2020v 9:45 hod.
Fitness FRIENDLYKaždý pátek 09 - 10 hod.