Dráčci

Dráčci

V této třídě je zapsáno 20 dětí, věkové složení 4 až 7 let. Dětem s odloženou školní docházkou se věnujeme podle individuálních plánů a pracujeme s nimi dle jejich individuálních potřeb. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemné spolupráci. Společně s dětmi tvoříme, vymýšlíme nové třídní akce, aby byly pro děti zajímavé. Snažíme se u dětí rozvíjet schopností ve všech oblastech, dle jejich individuálních možností. Připravujeme je na vstup do základního vzdělávání.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Daniela Kalmusová
Lucie Onderková

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky