Zvonečky

Zvonečky

V této třídě je zapsáno 20 dětí, věkové složení 4 až 7 let, pět dětí má odloženou školní docházku. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a vzájemné spolupráci. Vytváříme zde přátelskou a uvolněnou atmosféru, založenou na vzájemné důvěře a porozumění. Většinu činností se snažíme přenášet ven, do přirozeného prostředí. A vše dětem ukazovat názorně. U dětí se zaměřujeme na správnou výslovnost, samostatné a smysluplné vyjadřování. Snažíme se u dětí rozvíjet schopností individuálně ve všech oblastech, dle jejich možností. Připravujeme je na plynulý vstup do základního vzdělávání.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Bc. Radka Kredbová (ředitelka)
Bc. Marie Němcová
Bc. Nikol Drobotová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky