Šípky

Šípky

Třída složena z dětí ve věku 4 až 6 let. Zapsaných je 23 dětí. Tato třída je inkludovaná z důvodu dítěte s logopedickou vadou a diagnostikovaným podpůrným opatřením, proto je zde i asistentka pedagoga. Třída se snaží kvalitně, systematicky a všestranně připravit děti na vstup do 1.třídy základní školy. Podporují děti v pohybových aktivitách, upevňují znalosti ve všech oblastech za pomoci projektových vycházek. Dodržují stanovená pravidla třídy. Vytvářejí z různých věkových skupin společenství lidiček, kteří se mají rádi, pomáhají si a jsou šťastní.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Hana Stanovská
Lenka Baturná
Kristýna Tichá(asistentka pedagoga)

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky