Den v mateřské škole

6.00 - 9.00          - tvořivé činnosti a hry dětí
                          - tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity
                          - esteticko-výchovné činnosti
                          - komunikace s dětmi i s učitelkou
                          - realizace plánovaných řízených činností
                          - tvůrčí realizace nápadů dětí
                          - každodenní „ rituály“, ranní kruh
                          - individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní,
                            osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné 
                            výslovnosti

9.00                   - svačinka

9.30                   - pokračování či dokončení činností
                          - hodnocení a vyprávění o ranním programu
                          - co se nám v ranním programu líbilo, co bychom si chtěli zopakovat
                          - návrhy dětí na činnosti a hry na následující den

9.40 - 11.40        - příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.40 - 14.00      - hygiena,oběd, literární chvilky, odpolední odpočinek

14.00 - 16.30      - hygiena, svačinka, tvořivé činnosti a komunikace, individuální činnosti

Režim je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo, pobyt venku a odpolední spánek /odpočinek/. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí,zajímavým činnostem a konkrétním podmínkám na třídě.