Aktuální informace

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Informace o poskytnuté dotaci MMO

Informace o zpracování osobních údajů

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Co je u nás nového

Co nás čeká

Jídelníček

Seznam alergenů

Označení alergenů ve školní jídelně

V mateřské škole