Aktuální informace

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020

Informace o poskytnuté dotaci MMO

Informace o zpracování osobních údajů

Pokyny pro strávníky MŠ Nezvalovo nám. 856

Přihláška ke stravování

Navýšení ceny stravného 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Dietní stravování v MŠ

Co je u nás nového

Jídelníček

Seznam alergenů

Označení alergenů ve školní jídelně

V mateřské škole