Aktuální informace

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Informace o poskytnuté dotaci MMO

Informace o zpracování osobních údajů

Pokyny pro strávníky MŠ Nezvalovo nám. 856

Přihláška ke stravování

Navýšení ceny stravného 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Dietní stravování v MŠ

Co je u nás nového

Jídelníček

Seznam alergenů

Označení alergenů ve školní jídelně

V mateřské škole